• Potrebujete sledovať prepravné trasy a predpísané zastávky?
 • Požadujete možnosť kontroly dodržiavania časov podľa cestovného poriadku?
 • Chcete získavať informácie o tankovaní a spotrebe paliva?
 • Je bezpečnosť pasažierov a hospodárnosť prevádzky vozidiel pre Vás prioritná?

Monitoring autobusov vám poskytne:

 • zobrazenie aktuálnej polohy, stavu vozidla, rýchlosti a smeru jazdy v režime Online alebo História
 • monitorovanie všetkých jázd a zastavení autobusu
 • vyhodnocovanie zastavení so zapnutým zapaľovaním (na stanovištiach zastávok pravidelných liniek)
 • kontrolu dodržiavania cestovných poriadkov
 • identifikáciu vodiča pomocou príveskov Dallas alebo RFID
 • blokovanie štartu na diaľku pomocou SMS alebo naviazané na identifikáciu vodiča (autobus naštartuje iba oprávnená osoba)
 • nastavenie maximálnej povolenej rýchlosti a hlásenie jej prekročenia
 • pripojenie teplotného snímača – kontrola teploty v kabíne pre cestujúcich
 • nastavenie bodov záujmu (stanovištia, zastávky, čerpacie stanice, a pod.) a oznámenie vstupu / opustenia týchto bodov POI
Riešenie ďalej umožňuje monitorovanie paliva:

Meranie hladiny paliva pomocou kapacitných palivových sond.


Následné vyhodnocovanie spotreby paliva.


Zaznamenávanie tankovaní, ich zobrazenie v reportoch, vyhodnotenie podozrivého úbytku paliva z nádrže (krádež).


Možnosť prepojenia GPS jednotky s digitálnou zbernicou vozidla – CAN BUS alebo FMS (platí pre vybrané modely).