DETEKCIA RUŠIČKY

Detekcia rušenia GSM / GPS signálu, kedy automaticky aktivuje lokálny poplach, zablokuje motor cez imobilizér a posiela informáciu na autorizované číslo.

BLOKOVANIE MOTORA

Vhodné najmä pre leasingové spoločnosti, autopožičovne, alebo pre majiteľov ktorí požadujú možnosť zablokovania / odblokovania vozidla na diaľku.

TACHOMETER A SPOTREBA

Pomocou digitálneho doplnkového modulu je možné snímať priamo z vozidla: hladinu a spotrebu paliva, otáčky motora, stav tachometra, polohu plynového pedálu.

IDENTIFIKÁCIA VODIČA

Modul – identifikačné zariadenie / dallas kľúč alebo chipová karta / na rozlíšenie / identifikovanie vodiča v zariadení a následné vyhodnotenie v reportoch.

IDENTIFIKÁCIA JAZDY

Modul – prepínač – na rozlíšenie typu jazdy súkromná /  služobná jazda a následné vyhodnotenie jazdy v reportoch.

MONITOROVANIE PALIVA

PROSTREDNÍCTVOM KAPACITNEJ PALIVOVEJ SONDY

Vhodné pre: nákladné vozidlá, pracovné, poľnohospodárske a špeciálne stroje s naftovým motorom.

K GPS jednotke je pripojená kapacitná palivová sonda, ktorá je namontovaná na trvalo priamo v nádrži vozidla. Údaje zo sondy sú prostredníctvom GPS jednotky posielané na server KeetecSAT, kde sú následne spracované a užívateľ môže vo webovom rozhraní sledovať aktuálnu hladinu paliva, alebo generovať reporty ktoré obsahujú údaje o aktuálnej hladine a spotrebe paliva.

OCHRANNÉ SITÁ PROTI KRÁDEŽI PALIVA

FUEL GUARD

Vhodné pre: nákladné vozidlá, pracovné, poľnohospodárske a špeciálne stroje.

Špeciálne na mieru vyrobené sitá podľa konkrétneho modelu vozidla. Montujú sa napevno na pôvodné hrdlo palivovej nádrže. Sito zabraňuje odčerpaniu paliva cez hrdlo nádrže. Je vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele a zaistené bezpečnostnými skrutkami alebo nitmi a špeciálnym tmelom. Na uzatváranie sa používa pôvodné veko nádrže. Toto zabezpečenie nádrže za pomerne nízku cenu prináša vysokú účinnosť ochrany a ušetrené prostriedky za ukradnuté palivo. Už zamedzenie krádeži paliva s objemom 1 nádrže vráti majiteľovi vozidla investované prostriedky.

ELEKTRONICKÁ DETEKCIA OTVORENIA NÁDRŽE A OCHRANA PRED ODČERPANÍM

FUEL CAP

Vhodné pre: nákladné vozidlá, pracovné, poľnohospodárske stroje.

Zariadenie je určené pre elektronickú detekciu otvorenia palivovej nádrže s mechanickou ochranou proti odčerpaniu paliva. Sada obsahuje uzamykateľné veko nádrže s kompletnou vložkou hrdla nádrže s elektronikou detegujúcou otvorenie na princípe RFID. Výstup zo zariadenia je možné prepojiť s alarmom alebo GPS jednotkou a takto diaľkovo prenášať informácie o otvorení veka na server alebo priamo na mobilný telefón majiteľa alebo na pult centrálnej ochrany. Po namontovaní systému Fuel CAP je možné vyhodnocovať otvorenia nádrže v reportoch, kontrolovať, či nádrž bola otvorená obsluhou iba v mieste tankovania, v prípade neoprávneného otvorenia zaslať výstražnú informáciu.

INTELIGENTNÝ POMOCNÍK KTORÝ VIE KONTROLOVAŤ NEDOBROVOLNÉ ZÁSAHY DO MOTORICKEJ ČASTI CEZ DETEKCIU OTVORENIA KAPOTY

DETEKCIA OTVORENIA KAPOTY

Systém je velmi oblubený v segmente autopožičovní,čí operatívneho leazingu.

POMOCOU ZAPOJENIA TAXAMETRA ALEBO SVETELNÉHO PANELA TAXI JE MOŽNÉ VYHODNOCOVAŤ AKTUÁLNY STAV VOZIDLA – VOĽNÝ / OBSADENÝ A JEDNOTLIVÉ JAZDY PODĽA TOHTO STAVU

RIEŠENIA PRE TAXI SLUŽBY

Systém je velmi oblubený v segmente autopožičovní,čí operatívneho leazingu.

KU GPS JEDNOTKÁM JE MOŽNE PRIPOJIŤ ALARM, IMOBILIZÉR, POLOHOVÝ, OTRASOVÝ A NÁRAZOVÝ SNÍMAČ