1. Chcete mať prehľad, kde sa práve pohybujú Vaše vozidlá?
 2. Hľadáte spôsob, ako vyhodnotiť efektivitu naplánovaných trás?
 3. Chcete získať väčšiu kontrolu nad nákladmi na pohonné hmoty? 

Monitoring nákladných vozidiel vám poskytne:

 • okamžitý prehľad o pohybe vozidiel cez webové rozhranie alebo cez mobilnú aplikáciu priamo v mobilnom telefóne
 • možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, jeho stav, rýchlosť, smer jazdy
 • zníženie administratívneho zaťaženia automatickým generovaním knihy jázd
 • mnoho užitočných reportov potrebných na správu vozidiel
 • vyhodnotenie prekročenia hraníc v reporte a určenie dĺžky pobytu v danej krajine (pre výpočet diét)
 • možnosť vyhodnocovať efektivitu trás a lepšie plánovať
 • zobraziť históriu jázd vrátane trasy s presnou adresou a dĺžkou státia
 • neobmedzenú archiváciu dát počas celej doby platnosti služby
 • možnosť nastavenia servisných intervalov a plánovaných prehliadok vozidiel
 • možnosť správy nákladov na prevádzku vozidla – palivo, servis, poistné, nákup doplnkov a pod.
 • možnosť identifikácie vodiča a jeho priradenie ku každej jazde
Riešenie ďalej umožňuje monitorovanie paliva:

Meranie hladiny paliva pomocou kapacitných palivových sond.


Zobrazenie aktuálnej hladiny paliva vo webovom rozhraní.


Následné vyhodnocovanie spotreby paliva.


Zaznamenávanie tankovaní, ich zobrazenie v reportoch, vyhodnotenie podozrivého úbytku paliva z nádrže (krádež).


Možnosť prepojenia GPS jednotky s digitálnou zbernicou vozidla – CAN BUS alebo FMS (platí pre vybrané modely).