1. Chcete mať okamžitý prehľad o pohybe vášho vozidla?
 2. Hľadáte spôsob, ako zjednodušiť administratívu s vedením knihy jázd?
 3. Radi by ste získali prehľad o spôsobe využívania vozidla? 

Monitoring osobných vozidiel vám poskytne:

 • jednoduchú obsluhu cez web rozhranie prostredníctvom internetu alebo pomocou mobilnej aplikácie
 • možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, jeho stav, rýchlosť, smer jazdy
 • zobrazenie histórie jázd vrátane trasy s presnou adresou a dĺžkou státia
 • neobmedzenú archiváciu dát počas doby platnosti služby
 • zníženie administratívneho zaťaženia automatickým generovaním knihy jázd
 • možnosť vyhodnotiť štýl jazdy vodiča
 • ochranu vozidla pred odcudzením a neoprávneným používaním
 • zvýšenie efektivity využívania pracovného času u zamestnancov
 • možnosť identifikácie vodiča a priradenie každej jazdy konkrétnemu vodičovi
 • eliminovanie zneužívania služobných vozidiel na súkromné účely
 • možnosť rozlišovania jázd služobná / súkromná
 • možnosť prepojenia s autoalarmom

Pre vozidlá vybavené systémom satelitného monitorovania je možné uplatniť nadspotrebu paliva ako daňovo uznaný výdavok na prevádzku vozidla podľa Zákona č. 60/2009 Z.z.