1. Potrebujete sledovať dobu prevádzky špeciálnych strojov a mechanizmov?
  2. Je pre Vás dôležitá možnosť vyhodnotiť reálne náklady na ich prevádzku?
  3. Privítali by ste možnosť kontrolovať hodnotu paliva a odhaliť prípadné krádeže?

Monitoring špeciálnych mechanizmov vám poskytne:

  • monitorovať aktuálnu polohu stroja
  • monitorovať jeho prácu, pohyb, rýchlosť
  • vyhodnocovať odťah stroja
  • merať aktuálnu hladinu paliva v nádrži
  • vyhodnocovať spotrebu, tankovania, ale aj podozrivé úbytky paliva
  • po pripojení spínača otvorenia krytu, dverí alebo nádrže, vyhodnocovať tieto otvorenia v reporte
Riešenie Monitoring špeciálnych mechanizmov umožňuje monitorovať:

diesel agregáty, generátory


motorové kompresory


žacie stroje, samohybné, svahové kosačky


cestné mechanizmy


poľnohospodárske mechanizmy a iné