1. Potrebujete vyhodnocovať výkon práce vodičov a vysokozdvižných vozíkov?
 2. Chcete zabrániť neoprávnenému používaniu vozíkov?
 3. Stretávate sa s poškodením prevážaného tovaru alebo vozidla?

Riešenie pre monitorovanie vysokozdvižných vozíkov Vám umožní:

 • meranie hladiny paliva pomocou kapacitných palivových sond (pre vozíky s naftovým motorom)
 • identifikáciu vodiča pomocou príveskov Dallas alebo RFID
 • blokovanie štartu na diaľku pomocou SMS
 • blokovanie štartu viazané na identifikáciu vodiča
 • možnosť nastavenia maximálnej povolenej rýchlosti
 • vyhodnotenie nárazov vozíka pomocou doplnkového snímača
 • možnosť pripojenia spínača otvorenia nádrže a vyhodnotenie otvorenia v reporte
 • vyhodnotenie reálnej práce VZV (jazda s nákladom)
 • vytvorenie zakázaných / povolených oblastí a vyhodnocovanie prejazdu alebo zastavenia v nich
Vďaka monitoringu vysokozdvižných vozíkov získate:
 • možnosť presného vyhodnocovania pracovného času, prestojov a prestávok vodičov
 • vyhodnotenie vyťaženosti jednotlivých VZV a určenie ich efektivity
 • eliminovanie prestojov v práci, jázd naprázdno
 • odbúranie anonymného využívania VZV
 • ochranu pred neoprávneným použitím – iba oprávnený vodič po úspešnom prihlásení dokáže naštartovať motor
 • evidenciu konkrétneho vodiča pre každú jazdu
 • vyhodnotenie nárazov a určenie vynníka pri zistení škody na prevážanom tovare alebo samotnom VZV
 • kontrolu a vyhodnotenie spotreby paliva VZV

Vzhľadom na to, že pri GPS monitoringu sú požiadavky zákazníkov veľmi rôznorodé, je potrebné pripraviť vhodné riešenie pre každého zvlášť. Naši obchodní manažéri sa Vám budú radi venovať, zistia Vaše potreby a pomôžu vyskladať vhodnú kombináciu produktov.