Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú v dnešnej dobe štandardnou súčasťou elektroinštalácie

Rýchlo a spoľahlivo vás upozorňujú na narušenie bezpečnosti, vzniknutý požiar, únik plynu či iné narušenia priamo na váš mobilný telefón, alebo strážnej službe. Je to systém detektorov, ktoré chránia určené časti budovy, alebo vnútorné priestory budovy, prípadne jej blízke okolie, proti neoprávnenému vstupu či vlámaniu. Vyhotovíme vám projekt osadenia celého zabezpečovacieho systému, následne ho nainštalujeme a nastavíme komunikáciu systému priamo s vami. Objekt je nepretržite chránený a pod dohľadom.

Drôtové systémy

Hlavnou výhodou drôtových systémov je cena a bezproblémová komunikácia jednotlivých prvkov systému. Na takýto typ zabezpečovacieho systému je najlepšie myslieť dopredu a zaviesť ho spoločne s elektroinštaláciou.

Hybridné systémy

Flexibilná kombinácia drôtového a bezdrôtového zabezpečovacieho systému. Takýto systém má všetky vlastnosti a výhody oboch systémov. To zaručuje flexibilitu, kvalitu a výhodnejšiu cenu zabezpečovacieho systému.

Poplachové sirény

V prípade narušenia má siréna za úlohu prenikavým zvukom a svetlom prilákať pozornosť okoloidúcich a odradiť narušiteľa. Býva umiestnená na ťažko prístupnom mieste a je vybavená vlastným záložným akumulátorom.

Bezdrôtové systémy

Inštalácia systému je rýchla a pomerne čistá, preto je vhodná do hotových interiérov. Veľkou výhodou je jednoduché rozšírenie systému o ďalšie prvky. Nevýhodou je vyššia cena a nutnosť výmeny batérií v detektoroch.

Detektory

Zachytávajú rôzne narušenia objektu. Existuje viacero druhov detektorov: detektory pohybu, magnetické detektory, detektory úniku plynu a dymu, alebo detektory rozbitia skla. Rozlišujeme drôtové a bezdrôtové detektory.

Komunikácia systému

Zabezpečovací systém vás informuje o každom narušení a poplachu priamo na váš mobilný telefón pomocou sms či volania. Samozrejmosťou systému je záložný zdroj napájania a tak aj pri výpadku elektriny je plne funkčný.

Z čoho sa skladá elektronický zabezpečovací systém (EZS) ?

Hlavným prvkom zabezpečovacieho systému je ústredňa. Vyhodnocuje všetky signály z detektorov, klávesníc a iných. Na základne ich analýzy rozhoduje o vyhlásení poplachu. Detektory pohybu, rozbitia skla či úniku plynu alebo dymu upozorňujú ústredňu na rôzne detekované udalosti. Ústredňa vyhodntí tieto udalosti a na ich základe vyhlási poplach. Pri vyhlásení poplachu sa aktivuje vonkajšia siréna, ktorá má veľmi silný a prenikavý zvuk. Úlohou vonkajšej sirény je odstrašiť páchateľov a privolať okoloidúcich či susedov. Na aktiváciu a deaktiváciu zabezpečovacieho systému sa používa klávesnica. Pomocou vstupného kódu alebo diaľkového ovládača jednoducho ovládate stav zabezpečovacieho systému.

  • ústredňa: Vyhodnocuje signály z detektorov a hlási poplach.
  • klávesnica: Komunikácia s ústredňou a blokovanie systému.
  • detektory: Signalizujú narušenie objektu do ústredne.
  • GSM modul: Upozorní vás na narušenie priamo na mobil.
  • siréna: Spustí svetelný a zvukový poplach.
  • batéria: Slúži ako záloha elektrickej energie.